BOZP v číslech a grafech
[{"name":"Pracovní úrazy","iconCss":"fas fa-user-injured fa-fw","articles":[{"id":"suip-urazy-absolutni","title":"Pracovní úrazy - absolutní počty","fullTitle":"Pracovní úrazy s prac. neschopností (PN) nad 3 dny – absolutní počty","description":"Pracovní úrazy s prac. neschopností (PN) nad 3 dny – absolutní počty: celkem, podle pohlaví a odvětví (SÚIP, ČBÚ)"},{"id":"suip-urazy-rel-nace","title":"Relativní ukazatele","fullTitle":"Pracovní úrazy s prac. neschopností nad 3 dny – relativní ukazatele: CZ-NACE, dny v týdnu, sezónnost (SÚIP, ČBÚ, ČSÚ)","description":"Pracovní úrazy s prac. neschopností nad 3 dny – relativní ukazatele: CZ-NACE, dny v týdnu, sezónnost (SÚIP, ČBÚ, ČSÚ)"},{"id":"suip-urazy-rel-mapy","title":"Relativní ukazatele II.","fullTitle":"Pracovní úrazy s prac. neschopností nad 3 dny – relativní ukazatele, mapové zobrazení podle CZ-NACE (SÚIP, ČBÚ, ČSÚ)","description":"Pracovní úrazy s prac. neschopností nad 3 dny – relativní ukazatele, mapové zobrazení podle CZ-NACE (SÚIP, ČBÚ, ČSÚ)"},{"id":"suip-urazy-struktura","title":"Druhy a zdroje zranění","fullTitle":"Pracovní úrazy s prac. neschopností nad 3 dny – činnost při úrazu, zdroj úrazu, druh zranění, zraněná část, (SÚIP, ČBÚ)","description":"Pracovní úrazy s prac. neschopností nad 3 dny – činnost při úrazu, zdroj úrazu, druh zranění, zraněná část, (SÚIP, ČBÚ)"},{"id":"suip-urazy-zavazne","title":"Závažné pracovní úrazy","fullTitle":"Pracovní úrazy závažné – podle CZ-NACE, činnosti při úrazu, druhu zranění (SÚIP, ČBÚ)","description":"Pracovní úrazy závažné – podle CZ-NACE, činnosti při úrazu, druhu zranění (SÚIP, ČBÚ)"}]},{"name":"Invalidita","iconCss":"fas fa-wheelchair fa-fw","articles":[{"id":"invalidita","title":"Invalidita","fullTitle":"Invalidita","description":"Představujeme vám data o nově přiznaných invalidních důchodech v ČR."}]},{"name":"Pracovní neschopnost","iconCss":"fas fa-procedures fa-fw","articles":[{"id":"dpn-prehled","title":"Dočasná pracovní neschopnost – přehled","fullTitle":"Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti – počty celkové a podle pohlaví (ČSSZ)","description":"Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti – počty celkové a podle pohlaví (ČSSZ)"},{"id":"dpn-duvod","title":"Dočasná pracovní neschopnost – příčiny","fullTitle":"Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti – počty podle důvodu vzniku (ČSSZ)","description":"Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti – počty podle důvodu vzniku (ČSSZ)"},{"id":"dpn-delka","title":"Dočasná pracovní neschopnost – délka","fullTitle":"Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti – počty a prostonané dny podle délky trvání (ČSSZ)","description":"Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti – počty a prostonané dny podle délky trvání (ČSSZ)"}]}]
 • Adresa
  Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 • Telefon
  +420 221 015 844 (sekretariát ředitele)
 • Email
  statistiky@vubp-praha.cz
 • ID datové schránky
  yi6jvet